Badania profilaktyczne pracowników

Wymagane w każdym zakładzie pracy jest badanie lekarskie i podlegają temu wszyscy pracownicy. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej przeprowadza się badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Osoby które są podlegani pod te badania, są to : nowe osoby przyjęte do pracy, oraz pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowią, bądź uciążliwe warunki. Badania okresowe zazwyczaj są przeprowadzane w odstępach czasowych, wskazanych na zaświadczeniu od lekarza.

Pracodawca określa :

  • stanowisko, na którym pracownik jest bądź będzie zatrudniony,
  • aktualne wyniki badań i pomariów czynnikó szkodliwych dla zdrowia
  • rodzaje badania profilaktycznego, jaki pracownik musi odbyć

Po zakończeniu badania profilaktycznego, lekarz wystawia zaświadczenie w, którym jest stwierdzone przeciwskazania zdrowotne do pracy i na określonym stanowisku.