W związku z panującą na świecie pandemią wiele firm i zakładów pracy w polsce, zostało zmuszonych do ograniczenia lub zamknięcia swoich działalności. Teraz nadszedł czas aby powoli wracać do „normalności”.

Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie opublikowała parę wskazówek dotyczących przygotowania się do bezpiecznego powrotu do biur, hal i innych miejsc pracy.

Poniżej są zaprezentowane najważniejsze punkty. Zgodnie z zaleceniami Państwowej inspekcji pracy należy:

 1. Przeprowadzić ocenę ryzyka uwzględniając nowe czynniki wywołujące COVID-19, uwzględniając nowe zagrożenia, w tym dla zdrowia psychicznego.
 2. Zidentyfikować na nowo czynniki fizyczne, biologiczne wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym sytuacje nietypowe.
 3. Utworzyć nowy plan, wdrożyć środki bezpieczeństwa i kontroli umożliwiające normalną pracę a jednocześnie zapobiegać rozprzestrzenianiu się zagrożenia, poprzez zapewnienie:
 • środków ochrony zbiorowej i osobistej,
 • właściwej wentylacji pomieszczeń,
 • odstępu między pracownikami min. 1,5 m,
 • środków dezynfekcyjnych do rąk i miejsc pracy,
 • maty dezynfekcyjne przy wejściach np. do biur, hal.

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, również żeby w miarę możliwości:

 • korzystać z pracy zdalnej w przypadku pracowników z grupy ryzyka,
 • zwiększyć ilość pomieszczeń w których pracownicy spożywają posiłki, spędzają czas w trakcie przerw,
 • umożliwić korzystanie z transportu indywidualnego (udostępnić miejsca parkingowe dla pracowników).

Jedną z najważniejszych kwestii podczas powrotu do pracy  jest współpraca pracodawców i pracowników w procesie weryfikacji ryzyka spowodowanego panującym wirusem, którego nie widać, a wszyscy wiedzą, że jest.