Your browser does not support JavaScript! BHP Bielsko-Hurtownia i sklep z artykułami BHP w Bielsku-Białej

Rękawice

                      Czym są rękawice ochronne?

Element odzieży ochronnej służący do ochrony dłoni i nadgarstków przed niepożądanym, lub szkodliwym dla zdrowia oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Podstawową normą obowiązującą dla wszystkich rękawic ochronnych jest norma zharmonizowana (PN-EN 420+A1:2010)

Kategorie rękawic ochronnych

Dyrektywa 89/686/EWG wprowadza podział rękawic na 3 grupy pod względem ich przynależności do kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem:

Kategoria I

Minimalne ryzyko – najmniejsze zagrożenia.
Ochrony rąk z tej kategorii chronią przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, temperaturą nieprzekraczającą 50°C oraz przed środkami chemicznymi o delikatnym działaniu (np. środkami czyszczącymi). Ich użytkowanie poprawia komfort pracy, a ich stosowanie nie jest uzależnione od wyników badań specjalnych jednostek badawczych. Do tej grupy należy większość zwykłych rękawic roboczych, rękawice do prac gospodarczych, domowych, w ogrodzie itp. Rękawic z kategorii I nie zaleca się stosować w środowisku przemysłowym.

Kategoria II

Średnie ryzyko – średnie zagrożenia.
Do tej kategorii zaliczane są rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako niskie ani bardzo wysokie. Są to głównie rękawice chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kategoria III

Wysokie ryzyko – największe zagrożenia.
Ochrona przed nieodwracalnymi szkodami i śmiertelnymi zagrożeniami, np. ze strony chemikaliów, wysokich i niskich temperatur, promieniowania, prądu elektrycznego