Your browser does not support JavaScript! BHP Bielsko-Hurtownia i sklep z artykułami BHP w Bielsku-Białej

Ochrona wzroku

Środki ochrony oczu i twarzy do zastosowań  zawodowych dzielimy na cztery następujące kategorie:

W środkach ochrony oczu są montowane : wizjery, szybki ochronne, siatki lub filtry. Ochrony oczu mogą być również elementem  sprzętu ochrony układu oddechowego lub środków ochrony głowy np. osłony montowane do hełmów (np. osłony montowane do hełmów). Środki ochrony oczu wszystkich kategorii składają się z części przeziernej (na przykład : wizjery, szybki,  siatki lub filtry) oraz z ramki (okulary i gogle) lub korpusu wraz z nagłowiem (osłony).

Najpowszechniej stosowaną ochroną oczu są okulary  ochronne. Wymagane jest, aby okulary ochronne posiadały osłonki zabezpieczające  przed dostaniem się niebezpiecznych rozbryzgów cieczy lub odprysków. Ich konstrukcja zapewnia ścisłe przyleganie do twarzy użytkownika, co sprawia, że gogle mogą być stosowane  także do ochrony przed czynnikami biologicznymi. Należy jednak pamiętać, że  systemy wentylacji gogli mogą bardzo różnić się między sobą.

Osłony twarzy chronią całą twarz, a duża powierzchnia ochronna minimalizuje  prawdopodobieństwo przeniknięcia do wnętrza niebezpiecznych rozbryzgów cieczy.  Osłony twarzy można stosować również wraz z okularami (ochronnymi lub  korekcyjnymi), goglami oraz niektórym sprzętem służącym do ochrony układu  oddechowego.