Your browser does not support JavaScript! BHP Bielsko-Hurtownia i sklep z artykułami BHP w Bielsku-Białej

Środki ochrony

Środki ochrony indywidualnej to wszelkiego rodzaju środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

 

Środki ochrony indywidualnej to głównie odzież ochronna – ochraniacze brzucha, klatki piersiowej, barku oraz

Środki ochrony indywidualnej będą niezastąpione, gdy nie da się uniknąć ani wyeliminować zagrożeń poprzez poprawę organizacji robót oraz zastosowanie środków ochrony zbiorowej. Ostateczną decyzję o wdrożeniu środków ochrony indywidualnej podejmuje pracodawca. Zanim zakupi w odpowiedni sprzęt, powinien wykonać ocenę ryzyka w zakładzie pracy.