Your browser does not support JavaScript! BHP Bielsko-Hurtownia i sklep z artykułami BHP w Bielsku-Białej

Aktualności

Badania profilaktyczne pracowników

Badania profilaktyczne pracowników Wymagane w każdym zakładzie pracy jest badanie lekarskie i podlegają temu wszyscy pracownicy. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej przeprowadza się badania wstępne,

Czytaj więcej >>

Nowe przepisy przeciwpożarowe

Nowe przepisy przeciwpożarowe Nowe przepisy przeciwpożarowe określające wymagania dla miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Rodzaje odpadów, których magazynowanie jest objęte wymaganiami- odpady

Czytaj więcej >>

Sytuacja a środki ochrony.

Sytuacja a środki ochrony Obecna sytuacja zmusza wszystkich do zachowania szczególnej ostrożności na stanowisku pracy i poza nią czego skutkiem jest pojawienie się wirusa Covid

Czytaj więcej >>