Badania profilaktyczne pracowników

Badania profilaktyczne pracowników Wymagane w każdym zakładzie pracy jest badanie lekarskie i podlegają temu wszyscy pracownicy. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej przeprowadza się badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Osoby które są podlegani pod te badania, są to : nowe osoby przyjęte do pracy, oraz pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, w których występują czynniki szkodliwe […]

Nowe przepisy przeciwpożarowe

Nowe przepisy przeciwpożarowe Nowe przepisy przeciwpożarowe określające wymagania dla miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Rodzaje odpadów, których magazynowanie jest objęte wymaganiami- odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 OdpadyU odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 OdpadyU odpady […]

Jak bezpiecznie wrócić do pracy po pandemii?

W związku z panującą na świecie pandemią wiele firm i zakładów pracy w polsce, zostało zmuszonych do ograniczenia lub zamknięcia swoich działalności. Teraz nadszedł czas aby powoli wracać do „normalności”. Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie opublikowała parę wskazówek dotyczących przygotowania się do bezpiecznego powrotu do biur, hal i innych miejsc pracy. Poniżej są zaprezentowane […]

Szkolenia BHP a obecna sytuacja.

Szkolenie BHP a obecna sytuacja Nowe przepisy zawarte w tarczy antykryzysowej , odniosły się także  do kwestii szkoleń w dziedzinie BHP.. Skorzystano z opcji szkoleń on-line które pozwalają nabywać wiedzę bez wychodzenia z domu siedząc przed ekranem komputera lub komórki. Jednak nie wobec wszystkich rodzajów szkoleń, niektóre z nich zostały przełożone lub odbywają się w […]

Jak poprawnie zakładać maseczkę oraz zakładać i zdejmować rękawiczki.

Jak poprawie zakładać i zdejmować maseczkę i rękawiczki Wielu ludzi korzystając z masek i rękawiczek robi to źle oto w jaki sposób robić to dobrze nie narażając zdrowia. Maseczka: Maskę należy zakładać czystymi dłońmi tak aby nie ubrudzić jej przed rozpoczęciem użytkowania. Ponadto powinno się mieć ją założoną na nos oraz zaczepioną o uszy tak […]

Sytuacja a środki ochrony.

Sytuacja a środki ochrony Obecna sytuacja zmusza wszystkich do zachowania szczególnej ostrożności na stanowisku pracy i poza nią czego skutkiem jest pojawienie się wirusa Covid 19 inaczej zwanego Corona Wirusem. Używanie masek i rękawiczek jest teraz niezbędne i wymagane jak nigdy. W naszej ofercie znajdują się wszelkie środki ochrony osobistej oraz odzież ochronna. Produkty pomogą […]